Utol

“Ma, ma, asan na yung blue shirt ko bakit wala na naman dito sa cabinet” “Alin ba yun? Yung bago ba? Tanungin mo ang kapatid mo baka ginamit na naman” Pagkaraka’y nagtungo si Michael sa kwarto ni James. Dinatnan niya ito na nakaupo at nakaharap sa computer habang nakasuot ang headset. Tinanong niya ito kung…