Ika-114 Taon ng Kalayaan?

June 12, 1898 nang unang matikman ng ating bansa ang kasarinlan. Sa pangunguna ng unang Pangulo, Emilio Aguinaldo, sa kanyang bahay sa Kawit, ay iwinagayway ang watawat na sagisag ng ating paglaya mula sa panlulubig ng mga dayuhang Kastila. Isang daan at labing apat na taon na ang nakalipas mula noon, ngunit ang tanong, totoo…