iPad

“Pepe gising na, yung mga kaklase mo, nagsisipaglaruan na sa labas. Bangon na anak.” “Inaantok pa po ako Ma, tsaka mainit sa labas dito na lang po ako sa loob maglalaro ng PSP at iPAD.” “Hay naku, puro ka na lang computers. Bangon na dyan at mag-almusal ka na.” Ilang saglit lang ay bumangon na…