Cellphone

Ako si Ian, lumaki ako sa isang masalimuot na pamayanan sa Tondo. Ang lugar na ito ang nagturo sa akin ng mga aral ng buhay at ang lugar rin na ito ang nagpabago sa aking buhay. —- Anak ako ng isang jeepney drayber at tindera ng lugaw. Kilala sa lugar namin si Cadio, ang aking…